مرجع تخصصی برق و الکترونیک
Electronic And Power Community Reference

  • پایدارساز سیستم قدرت و شبیه سازی آن با استفاده از مطلب

در سیستم قدرت که یک سیستم کاملا غیر خطی و متغیر با زمان می باشد و نقاط کار سیستم در شرایط گوناگون و زمانهای مختلف به دلایلی اعم ازتغییر بار ویا از دست رفتن ژنراتورو یا اغتشاشات متفاوت مانند اتصال کوتاه در خط وغیره... تغییر می کند. امروزه در اغلب سیستم های قدرت مدرن، برای افزایش میرایی وبالا بردن قابلیت پایداری دینامیکی سیستم از پایدارساز سیستم قدرت استفاده می شود. پایداری سیستم قدرت و میرا سازی نوسانات فرکانس پایین از اهمیت بسیار بالایی بر خوردار می باشدکه هم اکنون این پایدارسازی توسط پایدارساز کلاسیک صورت میگیرد. معمولاً برای طراحی پایدارساز کلاسیک، از مدل دینامیکی خطی سیستم، که از خطی سازی مدل غیر خطی، حول نقطه کار مشخص و ثابتی به دست آمده است استفاده می شود . با این شیوه در صورت تغییر پارامتر های سیستم و یا مشخصات بار کارایی پایدارساز سیستم قدرت کاهش یافته و یا حتی در مواردی از بین می رود. تجربه نشان داده است این روش در برابرتغییرات سیستم در نقاط کار مختلف سیستم مناسب نمی باشدو با تغییر شرایط سیستم باید خود پایدارساز به طور دائم تنظیم گردد. چون روش تحلیلی ساده برای تنظیم پایدارسازها وجود ندارد استفاده از روشهای هوشمند مطرح گردید.ادامه مطلب
طبقه بندی: پروژه کارشناسی، 
برچسب ها: سیستم قدرت، نرم افزار مطلب، کاربرد نرم افزار مطلب، روش های پایدارساز سیستم قدرت، پایدارساز سیستم قدرت توسط پایدارساز سیستم قدرت، شبیه سازی سیستم قدرت،
ارسال توسط کامران فرازی
  • بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت

در سیستم های قدرت پیشرفته انرژی الكتریكی توسط ژنراتورهای سه فاز تولید می شود كه پس از انتقال به صورت سه فاز توزیع می شود . به دلایل اقتصادی از ایستگاه تا مصرف ولتاژ چندین بار افزایش و كاهش می یابد .در هر باز افزایش و كاهش ولتاژ ت سه فاز موردنیاز است . بدین جهت در سیستم های قدرت سه فاز از تعداد زیادی ترانسفورماتور سه فاز استفاده می شود . برای هر تبدیل ولتاژ از مقداری به مقدار دیگر ممكن است از سه واحد ترانسفورماتور تك فاز یا یك واحد ترانسفورماتور سه فاز استفاده شود . در ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع جریان تحریك تنها درصد كوچكی ( 2 تا 6%) از جریان نامی است . پدیده هارمونیك در ترانسفورماتورهای قدرت بسیار مهم است . زیرا تحت شرایط معینی هارمونیك های جریان تحریك باعث عمل عمدی تجهزات حفاظتی می گردند ممكن است باعث تداخل در مدارهای مخابراتی شوند . نظر به این مسئله مهندسین مخابرات و سیستم انرژی باید قادر به بررسی و حذف چنین شرایط باشند . از این رو هارمونیك در ترانسفورماتور از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

اولین مورد از مشكلات اعوجاجات هارمونیكی در سال 1893 در شهر هارتفورد امریكا پیش آمد،به این صورت كه یك موتور الكتریكی با گرم شدن زیاد باعث خرابی عایقبندی خود شد. پس از آزمایشات معلوم شد كه علت این امر تشدید ایجاد شده در خط انتقال ، ناشی از وجود هارمونیكها بوده است. مشكل بعدی ،یك ژنراتور سه فاز 125 هرتز با ولتاژ 8/3 كیلوولت ساخت شركت جنرال الكتریك امریكا بود. در این موردهمه محاسبات با تقریبهای خوبی انجام شده بودولی بازهم تشدید در خط انتقال بود . با محاسبه اندوكتانس و ظرفیت خازنی خط انتقال و احتمالاً اندوكتانس بار،مشاهده شد كه در فركانس حدود 1600 هرتز ( هارمونیك سیزدهم‌ ) در خط تشدید ایجاد می شود.شكل موجهای ولتاژ ژنراتور نیروگاه و موتور سنكرون دارای مؤلفه های هارمونیكی قابل توجه بودند.

 ادامه مطلب
طبقه بندی: پروژه کارشناسی، 
برچسب ها: اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان، اثرات هارمونیک، ترانسفورماتورهای قدرت، بررسی اثرات هارمونیک، جبرانساز استاتیک، دانلود رایگان پایاین نامه، دانلود رایگان پروژه کارشناسی، سیستم قدرت، فیلترها، منحنی مغناطیس شوندگی ناپایداری هارمونیکی، هارمونیک ولتاژ و جریان،
ارسال توسط کامران فرازی
  • تاثیر عدم دقت پارامترهای ژنراتور سنكرون بر عملكرد پایداری گذرای ژنراتورها و سیستم قدرت

در این مقاله، تاثیر عدم دقت پارامترهای دینامیكی یك ژنراتور سنكرون بر پایداری گذرای خودش و دیگر ژنراتورها در پی وقوع اختلال بررسی شده است. تغییرات زاویه روتور در خیز اول بعنوان شاخصی برای رفتار دینامیكی ژنراتور استفاده شده است. برای پایداری ژنراتور دو نوع خطا كه شامل خطای متوسط بر روی خطی نزدیك به ژنراتور مورد مطالعه و خطای شدید بر روی باس ژنراتو می باشند اعمال گردیده است. برای بررسی رفتار گذرای ژنراتور، پارامترهای ژنراتور به دو صورت مستقل و بدون رعایت همبستگی با سایر پارامترها و نیز با رعایت شرط همبستگی تغییر داده شدند و در پی آن دامنه زاویه روتور در خیز اول (δFS) محاسبه گردید. در این مقاله با استفاده از مفهوم آنالیز حساسیت عملكرد دینامیكی ژنراتور نسبت به پارامترهای دینامیكی آن تاثیر عدم دقت هر پارامتر روی پایداری گذرای سیستم قدرت بررسی گردیده است. برای این منظور حساسیت δFS نسبت به هر پارامتر محاسبه گردیده است. از این حساسیت برای اولویت بندی تاثیر پارامترها و نیز تعیین موثرترین پارامتر بر رفتار گذرای ژنراتور استفاده شده است. همچنین تاثیر تغییر پارامتر ژنراتورهای دیگر بر رفتار یك ژنراتور دیگر بررسی و مطالعه شده است. بررسی ها نشان می دهند كه در كلیه حالات عدم دقت در شناسائی پارامتر H بیشترین تاثیر را بر نتایج پایداری ژنراتورها خواهد داشت روش پیشنهادی روی شبكه 39 باس IEEE آزمایش شده است.ادامه مطلب
طبقه بندی: کنفرانس و همایش، 
برچسب ها: تاثیر عدم دقت پارامترهای ژنراتور سنكرون، تاثیر عدم دقت پارامترهای ژنراتور، عملكرد پایداری گذرای ژنراتورها و سیستم قدرت، سیستم قدرت، ژنراتور سنكرون بر عملكرد پایداری گذرای ژنراتورها،
ارسال توسط کامران فرازی
  •  حفاظت تجهیزات شبكه های توزیع در برابر اضافه ولتاژهای مخرب سیستم قدرت

چكیده:

حفاظت تجهیزات شبكه های توزیع در برابر اضافه ولتاژها، عمدتاً بوسیله برقگیرها صورت می گیرد. در طراحی بهینه شبك ههای توزیع باید مكان های بهینه برای نصب برقگیرها معین شود تا علاوه بر داشتن یك شبكه مطمئن و محفوظ در برابر اضافه ولتاژها، شبكه ای اقتصادی تر و با حداقل هزینه نصب و نگهداری برقگیرها به دست آید. هدف این مقاله، تعیین شعاع حفاظتی برقگیر های ZnOبه كمك نرم افزار EMTP و جایابی بهینه آنها در شبكه های توزیع بوسیله الگوریتم های كامپیوتری می باشد. با بررسی نتایج شبیه سازی های انجام شده، مشاهدهگردید كه شعاع حفاظتی برقگیر   ZnOنمونه برای شبك ههای هوایی در حدود160 متر و برای شبكه های كابلی در حدود50مترمی باشد. همچنین مشاهده شد كه با جایابی بهینه برقگیرها، تعداد برقگیرهای مورد نیاز برای یك شبكه نمونه شبكه توزیع 123 شینه IEEE بطور قابل ملاحظ های كاهش می یابد و در نتیجه می توان به یك شبكه اقتصادی تر دست یافت.ادامه مطلب
طبقه بندی: کنفرانس و همایش، 
برچسب ها: شبكه های توزیع در برابر اضافه ولتاژهای، ولتاژهای مخرب سیستم قدرت، حفاظت تجهیزات شبكه های توزیع، اضافه ولتاژهای مخرب سیستم قدرت، سیستم قدرت،
ارسال توسط کامران فرازی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
رشته ی شما چیست؟
صفحات جانبی
پیوند های روزانه

در صورتی که مایل به دریافت مطالب جدید در ایمیلتان هستید میتوانید با ثبت نام در فرم بالا از مقالات و پروژه های رایگان هر هفته بهرمند شوید. current.mihanblog.com