مرجع تخصصی برق و الکترونیک
Electronic And Power Community Reference

بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 21 اسفند 1390
  • کنترل بار فرکانس سیستمهای قدرت

هدف اصلی کنترل سیستم قدرت عبارت است از تولید توان الکتریکی و یک سیستم به هم پیوسته به صورتی که تا حد امکان قابل اطمینان و اقتصادی باشد و در عین حال ولتاژ ها و فرکانس در درون حدود مجاز قرار گرفته باشند. قدرت اكتیو هنگام نیاز باید تولید شود و چون مصرف بارها در ساعات مختلف شبانه‌روز تغییر می‌نماید، لذا قدرت تولیدی ژنراتورها نیز باید كنترل گردد. قدرت خروجی یك ژنراتور با تغییر دادن قدرت مكانیكی ورودی آن كنترل می‌شود. برای این كار با باز كردن یا بستن شیر بخار و یا دریچة آب، جریان بخار یا آب روی توربین تنظیم شده و باعث كنترل قدرت مكانیكی و در نتیجه قدرت اكتیو خروجی ژنراتور می‌گردد. اگر قدرت مصرفی بار افزایش یابد،‌ باید شیر بخار و یا دریچة آب بیشتر باز شود كه به همان میزان قدرت تولیدی ژنراتور افزایش داده شود، و چنانچه قدرت مصرفی بار كاهش یابد، باید شیر بخار و یا دریچة آب تا حدی بسته شود كه بهمان میزان باعث كاهش قدرت تولیدی ژنراتور شده و در نتیجه توازن قدرت اكتیو برقرار گردد.ادامه مطلب
طبقه بندی: پروژه کارشناسی، 
برچسب ها: کنترل بار، قدرت خروجی ژنراتور، قدرت مكانیكی، شیر بخار، توازن قدرت اكتیو، روش برقراری توازن قدرت اكتیو، روش کنترل سیستمهای قدرت، سیستمهای قدرت، PDF، دانلود پروژه رایگان،
ارسال توسط کامران فرازی
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 20 اسفند 1390
  • بررسی قابلیت اطمینان در سیستمهای قدرت

در دهه اخیر، نوآوریهای تکنولوژیکی و تغییرات اقتصادی و زیست محیطی باعث توجه جدی به سیستم های تولید پراکنده شده است. توسعه و پیشرفت در تکنولوژیهای تولید پراکنده، افزایش تقاضای مشترکان جهت قابلیت اطمینان بشیتر در تولید الکتریسیته، بازار برق و توجه جدی به تغییرات زیست محیطی تأثیر بسزایی در ایجاد این تحول داشته اند. در طول دهه گذشته بسیاری از سیستم های قدرت دنیا بصورت سیستم های تجدید ساختار در آمده اند، از این رو پیش بینی می گردد که تولید پراکنده نقش مهمی را در سیستم های قدرت آینده ایفا کند. تحقیقات اخیر در مرکز تحقیقات قدرت الکتریکی ( EPRI) نشان می دهد که تا سال 2010، 25% تولیدات جدید بصورت سیستم های تولید پراکنده خواهد بود. شبکه های توزیع بصورت شعاعی طراحی می شوند که در آنها هیچ منبع تولید در سمت بار وجود ندارد. بنابراین وجود منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع روی توان جاری و شرایط ولتاژ بار و تجهیزات شبکه الکتریکی تأثیر می گذارد و این می تواند روی پارامترهای عملکردی سیستم تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد.ادامه مطلب
طبقه بندی: پروژه کارشناسی، 
برچسب ها: قابلیت اطمینان در سیستمهای قدرت، تولید الکتریسیته، بازار برق، تغییرات زیست محیطی، قدرت الکتریکی ( EPRI)، شبکه های توزیع شعاعی، منابع تولید پراکنده موجب چه عملی میشود؟، سیستمهای قدرت، الگوریتم سیستمهای قدرت،
ارسال توسط کامران فرازی
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 20 اسفند 1390
  • حدود مجاز هارمونیکها در ادوات سیستمهای قدرت

استاندارد مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی (کیفیت برق) از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است که می بایستی همراه مراجع الزامی آنها مورد استفاده قرار گیرند. در این استاندارد اصول اساسی موردنیاز جهت اتصال بارهای بزرگ اعوجاجی به شبکه و همچنین میزان مجاز هارمونیک ها در شبکه های قدرت آمده است. به عبارت دیگر هدف اصلی این استاندارد تهیه دستورالعملی جهت اتصال بارها و نیز تعیین مقادیر مجاز هارمونیک ها بوده که بتوان با استفاده از آن با ایجاد بستری مناسب، کیفیت برق کلیه مشترکین را از نظر هارمونیک ها بررسی نمود. از سوی دیگر با توجه به اینکه هارمونیک جریان تزریق شده به شبکه ناشی از بارهای غیرخطی و دیگر منابع تولید هارمونیک در بخش های مختلف یک شبکه قدرت می توانند با یکدیگر جمع شوند، لذا تهیه محدوده مقادیر واقعی هارمونیک ولتاژ (سطوح سازگاری هارمونیک ها) در یک شبکه نیز از اهداف این استاندارد خواهد بود.

محدوده مجاز بنحوی است که این هارمونیک ها تأثیرات نامطلوبی بر تجهیزات مورد استفاده در شبکه ایجاد ننمایند. چون هارمونیک ولتاژ، ناشی از هارمونیک جریان و امپدانس سیستم در آن فرکانس می باشد لذا محدودیت هایی نیز بر مقدار جریان هارمونیکی اعمال می گردد. برخی تجهیزات الکتریکی که بخصوص از فن آوری مدرن در ساخت آن ها استفاده شده است باعث اختلال در سیستم قدرت شده و کیفیت برق رسانی را پائین می آورند، بصورتی که باعث تغییر شرایط کار دیگر تجهیزات برقی می گردند. بنابراین ضروری است که شرایط چگونگی اتصال اینگونه تجهیزات که تولید و استفاده از آنها در حال گسترش است تدوین و مشخص گردد تا شبکه الکتریکی بتواند بطور مناسب و مطمئن برای تجهیزاتی که نسبت به اختلالات حساسیت دارند مورد استفاده قرار گیرد. در مورد پدیده اختلالات یا اثرات هارمونیک ها بایستی بیان نمود که بیشترین تأثیر ناشی از هارمونیک در ولتاژ بوده ولی هارمونیک جریان نیز ممکن است باعث ایجاد اثرات مستقیمی مانند تداخلات تلفنی گردد. اثر هارمونیک های ولتاژ و جریان را ممکن است در فاصله دوری از منبع تولید هارمونیک نیز مشاهده نمود.ادامه مطلب
طبقه بندی: پروژه کارشناسی، 
برچسب ها: pdf، word، ادوات سیستمهای قدرت، بررسی هارمونیکها، تعیین محدودیت های هارمونیک، توان در شرایط هارمونیکی، حدود مجاز، حدود مجاز هارمونیک ها، دانلود رایگان، دانلود، رایگان، حدود مجاز هارمونیک، روش تعیین حدود مجاز هارمونیک، سیستمهای قدرت، هارمونیکها، مقدار مجاز هارمونیکها،
ارسال توسط کامران فرازی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
رشته ی شما چیست؟
صفحات جانبی
پیوند های روزانه

در صورتی که مایل به دریافت مطالب جدید در ایمیلتان هستید میتوانید با ثبت نام در فرم بالا از مقالات و پروژه های رایگان هر هفته بهرمند شوید. current.mihanblog.com